Nutrena na świecie

ZADUMA \"ZALA\" Nutrena u Tomka Tomiczka z rodziną w Nakle Śląskim
EPOS Nutrena with Olivier Baumgartner we France.
ECHO EOLO Nutrena u Sergio Gatti we Włoszech
ELBRUS Nutrena u Kasi i Marcina Franke w Piekarach Śląskich
FIGLARA \"FANNI\" Nutrena u Pani Hendrikje Arzt w Niemczech.
ISA Nutrena u Marko w Niemczech
(GRAÑ z Siwej Polany x AMANT Kalong)
JAGODA ELCKIE Nutrena u Anthony i Delphine - Francja
(UROCZA NUTRENA x ZBYRCOK Na Góralsko Nute)
KAN Nutrena u Pañstwa Eva i Sandor Toth - Hungary - Budapest
(TURNIA x AMANT Kalong)
Lutnia Lulu Nutrena u Pañstwa Natalii i Micha³a Gajdeckich - Konin
(Grañ z Siwej Polany x Rum z Wierchu Rolowego)
Lucjuzz - Holland
(Sludmilla z Poldery Holenderski x Rum z Wierchu Rolowego)
Lando Lupus Nutrena u Pani Kasi Tarkowskiej - Wroc³aw
(Grañ z Siwej Polany x Rum z Wierchu Rolowego)
Nisza \"Turnia\" Nutrena u Danusi i Tadka Wirmañskich - Zakopane
(Turnia x Rum z Wierchu Rolowego)
Nimfa Nutrena u Pani Guusta Verboom - Holland
(Turnia x Rum z Wierchu Rolowego)
Nosal Nutrena u Pana Alessandro Pagano - Italy
(Turnia x Rum z Wierchu Rolowego)
Pastuszek Nutrena u Asi i Mateusza Ró¿yckich - Luboszyce
(Turnia x Rum z Wierchu Rolowego)
Baja \"Lidka\" Duzy Bialy Pies u Pañstwa Eva and Brett Boughen - Canada
Libusha u Pañstwa Irene & Eef Hendriks - Holland
(Sludmila z Poldery Holenderki x Rum z Wierchu Rolowego)
Luna u Pañstwa Piet & Netty Beentjes - Holland
(Sludmila z Poldery Holenderski x Rum z Wierchu Rolowego)
Pewny Kontekst u Pañstwa Verena & Fehrat Trumper-Dogangonul - Germany
(Hajnówka Buksa Filos x Rum z Wierchu Rolowego)
Lobuz Niedzwiedzia Lapa u Pani Andrea Wittig - Austria
(Halna Niedzwiedzia Lapa x Rum z Wierchu Rolowego)
Orawa Nutrena u Pani Kasi Grabia - Poznañ
(Duna Runo x Rum z Wierchu Rolowego)
Piastun Nutrena u Pañstwa Badura - Germany
(Turnia x Rum z Wierchu Rolowego)
Rumor Nutrena u Pañstwa Bafia - Zakopane
(Duna Runo x Bujok z Mro¼nej Dujawicy)
Ursus Nutrena u Nadine Thumn - Germany
(Duna Runo x Bystry od Koziara)

Rodzinna tradycja i doświadczenie w hodowli od 1970 roku.