Nutrena na świecie

KAN Nutrena u Pañstwa Eva i Sandor Toth - Hungary - Budapest
(TURNIA x AMANT Kalong)
Rodzinna tradycja i doświadczenie w hodowli od 1970 roku.