Nutrena na świecie

Lutnia Lulu Nutrena u Pañstwa Natalii i Micha³a Gajdeckich - Konin
(Grañ z Siwej Polany x Rum z Wierchu Rolowego)

Rodzinna tradycja i doświadczenie w hodowli od 1970 roku.