Nutrena na świecie

Lando Lupus Nutrena u Pani Kasi Tarkowskiej - Wroc³aw
(Grañ z Siwej Polany x Rum z Wierchu Rolowego)

Rodzinna tradycja i doświadczenie w hodowli od 1970 roku.