Nutrena na świecie

Nisza \"Turnia\" Nutrena u Danusi i Tadka Wirmañskich - Zakopane
(Turnia x Rum z Wierchu Rolowego)

Rodzinna tradycja i doświadczenie w hodowli od 1970 roku.