Nutrena na świecie

Baja \"Lidka\" Duzy Bialy Pies u Pañstwa Eva and Brett Boughen - Canada

Rodzinna tradycja i doświadczenie w hodowli od 1970 roku.