Nutrena na świecie

Luna u Pañstwa Piet & Netty Beentjes - Holland
(Sludmila z Poldery Holenderski x Rum z Wierchu Rolow
ego)
Rodzinna tradycja i doświadczenie w hodowli od 1970 roku.