Nutrena na świecie

Pewny Kontekst u Pañstwa Verena & Fehrat Trumper-Dogangonul - Germany
(Hajnówka Buksa Filos x Rum z Wierchu Rolowego)
Rodzinna tradycja i doświadczenie w hodowli od 1970 roku.