Nutrena na świecie

Piastun Nutrena u Pañstwa Badura - Germany
(Turnia x Rum z Wierchu Rolowego)
Rodzinna tradycja i doświadczenie w hodowli od 1970 roku.