Nutrena na świecie

Rumor Nutrena u Pañstwa Bafia - Zakopane
(Duna Runo x Bujok z Mro¼nej Dujawicy)
Rodzinna tradycja i doświadczenie w hodowli od 1970 roku.